Resultater fra Bådklubben Søtoftens fiskekonkurrencer i 2007

Resultater fra Bådklubben Søtoftens fiskekonkurrencer i 2007

Aborrekonkurrence 2007
Placering Navn Fangst
1. Maja Langballe Aborre, 0,589 kg
2. Niels Jørgen Nielsen Aborre, 0,415 kg
3. Lasse Nielsen Aborre, 0,395 kg
4. Janus Aborre, 0,372 kg
5. Preben Jensen Aborre, 0,346 kg
6. Jan Aborre, 0,258 kg
7. Alex Sørensen Aborre, 0,227 kg
8. Poul Aborre, 0,218 kg
9. Lasse Grugmer Aborre, 0,206 kg
10. Harry Bak Aborre, 0,077 kg
11. Jørgen Simonsen Aborre, 0,051 kg
12. Dan Simonsen Aborre, 0,049 kg
13. Torben Simonsen Aborre, 0,029 kg
Sandartkonkurrence 2007
Placering Navn Fangst
1. Børge Andersen Sandart, 4,900 kg
2. Janus Sandart, 4,240 kg
3. Lars Nielsen Sandart, 3,500 kg
4. Jan Mikkelsen Sandart, 2,500 kg
5. Kenni Mechlenborg Sandart, 2,350 kg
6. Niels Jørgen Nielsen Sandart, 2,350 kg
7. Carsten Sandart, 2,270 kg
8. Alex Sørensen Sandart, 2,270 kg
9. Casper Mølgaard Gedde, 2,200 kg
10. Michael Nielsen Gedde, 2,000 kg
11. Harry Bak Gedde, 1,500 kg
Geddekonkurrence 2007
Placering Navn Fangst
1. Dennis Andersen Gedde, 6,000 kg
2. Lars Nielsen Gedde, 2,500 kg
3. Jørgen Simonsen Gedde, 2,300 kg
4. Jane Gedde, 2,000 kg
5. Børge Andersen Gedde, 1,700 kg
6. Alex Sørensen Gedde, 1,600 kg
7. Janus Gedde, 1,500 kg
8. Niels Jørgen Nielsen Gedde, 1,200 kg
9. Harry Bak Gedde, 1,100 kg
10. Preben Jensen Ørred, 1,300 kg
11. Michael Nielsen Ørred, 0,800 kg