Bådklubben Søtoftens historie

Bådklubben Søtoftens historie

Klubbens historie som fortalt i tale til klubbens 50-års jubilæum i 2006:

Velkommen

Kilderne er fra medlemmerne

50-års jubilæum, klubben startede i 1956 officielt

Helmuth Thinning
Søren Sørensen
Jesse Mølbech
Karl Otto Rohberg
Henry Rasmussen

ved rensningsanlæget

I 1956 første år ingen kontingent
I 1957 3 kr. til søm og skruer
I 1958 5 kr.

I ca. 1966 blev skurene bygget til opbevaring af træbåde

Der blev også bygget et halvtag

Skurene blev bygget af Everlite brædder (Henning Skomager)

I 1971 påbegyndte man støbning af piller, således at man kunne hegne området ind. Det var
Poul Jørgensen
Leif Pedersen (Den store murer)
Egon Nielsen
Arbejdet blev færdigt i 1972, og området hegnet ind

I 1978 blev skurene bygget om og nyt tag på de nuværende huse

I 1981-1982 blev klubben tilbudet området der støder op til, men takkede nej.

I 1960erne og 70erne var der ca. 10 kanoer i klubben, derfor stadig nogle smalle bådpladser

I 1987 indviede man så vores nye klubhus
Pris 7.500 kr., måske købt året før

Der var generalforsamling i huset inden det blev flyttet

Huset blev købt af brevdueforeningen
De havde igen købt det i 1969 af Aarhus Kommune
De blev igen købt af den danske stat, lige efter krigen, der var stor mangel af byggematerialer

De var købt i Finland og i 1969 var der stadig en del aarhusianere bosiddende i husene (Finlandshusene)

Huset blev så fragtet på plads kørende på ruller, uden tagplader eller andet gik itu (stor bedrift)

Primus motor var Johan Andersen

I forbindelse med det nye klubhus krævede kommunen hegnet fjernet
Der skulle være fri adgang til området undtagen broerne

I ca. 2000 blev så det nye bolværk lavet, et flot og stort arbejde, hvor en del af medlemmerne var involveret, men særligt et af vores afdøde medlemmer: Arne Laursen

I 1960erne og 70erne tændte klubben fakler på Themnæs til regattafesterne

Slæbestedet bliver også flittigt benyttet af andre end medlemmerne

Bådklubben sætter også broer hvert år på Æbelø og Paradiso

En nabo kom for nogle år siden, efter at have boet i huset på Vestergade i 1½ år, og spurgte ”kan man godt komme ud af søen her?”

Et skønt og dejligt fristed

Socialt er det også et pragtfuldt sted, hvor man altid kan få hjælp

Formanden nævnte i sin tale ved Standerhejsningen sidste år noget om mobning (skal måske nævnes igen)

Vi har heller ikke så meget hærværk som tidligere, det skyldes sikkert byggerierne helt herned til

Til slut skal en stor tak til de personer, der igennem årene har ydet en hjælp til klubben, samt til de personer, jeg vil ikke nævne navne, men som altid er der når der skal laves noget.

Længe leve Bådklubben Søtoften.