Ordentsreglement for Bådklubben Søtoften

Ordentsreglement for Bådklubben Søtoften

 1. Pladsen må ikke forurenes
  HUSK at fjerne alt affald fra pladsen, inden du forlader den.
 2. Bådene skal være forsvarligt fortøjet, så de ikke kan forvolde skade på broerne, eller det andre både.
 3. Medlemmernes gæster anmodes om ikke, at røre både eller fortøjninger.
  Børn må KUN færdes på broerne sammen med voksne.
 4. Al gravning efter orm osv. på pladsen er FORBUDT.
 5. Bådene skal være i vandet senest 1. maj.
 6. Mellem 1. maj og 15. september må der kun ophales både, i kortere perioder for udbedring af evt. skader.
 7. Ved medlemsskabets ophør tilfalder privat bro og bådhus bådklubben, som kan leje huset ud til et andet medlem.
 8. Indbyrdes bytning af broer SKAL godkendes af bestyrelsen.
 9. Ved evt. bådhandler kan pladsen IKKE overgå til den nye ejer.
 10. Sunkne og vandfyldte både anses som ubenyttede, derfor kan de med bestyrelsens samtykke fjernes.
 11. Vinterophalede både må kun lægges på pladser, som anvises af bestyrelsen.
 12. Broerne skal holdes i forsvarlig stand af de bådejere, som ligger ved broen. Bestyrelsen kan pålægge rette vedkommende at sørge for reparation af broen.
 13. Nye aktive medlemmer anvises bådplads af bestyrelsen.
 14. Nye aktive medlemmer optages i nummerorden fra ventelisten.
 15. Reglerne SKAL overholdes. Overtrædelser medfører bortvisning fra pladsen.