Bestyrelsen for Bådklubben Søtoften

Bestyrelsen for Bådklubben Søtoften

Poul Neve

Poul Neve
Formand

Mail: pn@bs8660.dk
Telefon: 61104443

Jan Mikkelsen

Jan Mikkelsen
Kasserer

Mail: jam@bs8660.dk
Telefon: 21653301

Lars Fog

Lars Fog

Mail: bluesplint@gmail.com
Telefon: 20886116

Dan Simonsen

Lasse Nielsen

Niels Laursen

Niels Laursen