Velkommen til Bådklubben Søtoften

Næste arrangement

Sct. Hans
23. juni kl. 19.00

Mere info følger...

Seneste nyt

Referat fra generalforsamling 2017
12. april 2017

Med lidt forsinkelse, her følger referatet fra Bådklubben Søtoftens generalforsamling d. 12. marts 2017. Punkt 1 Formanden bød velkommen, og udbad sig forslag til dirigent. Punkt 2 Valgt blev Bent LangballeBent Langballe konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutning…

Læs mere