Referat fra generalforsamling 2024

Referat fra generalforsamling 2024

17. marts 2024

Klik på læs mere, for at læse referatet

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab ved kassereren
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand. (Poul Neve)
 8. Valg af kasserer ( Jan Mikkelsen)
 9. Valg af bestyrelse (Lars Fog og Niels H. Laursen)
 10. Valg af festudvalg
 11. Valg af suppleant
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt

Ad 1:

Velkomst ved formanden, Poul Neve.

Der blev holdt et minuts stilhed for det mange årige medlem, Harry Bak, der døde sidste efterår.

Ad 2:

Alex Sørensen blev valgt til dirigent.

Ad 3:

Preben Christensen blev valgt som referent.

Ad 4:

Formanden aflagde beretning:

2023 har været et roligt år. Der er blevet indkøbt gasgrill og højtryksrenser.

I 2024 påtænkes opført halvtag til den nye grill.

Der har været afholdt de årlige fiskekonkurrencer som tidligere.

Julefrokosten blev aflyst pga for få tilmeldinger – vi prøver igen i 2024.

Lidy efterlyser en grill aften til sommer. Bestyrelsen oplyste, at der bliver afholdt sommerfest, hvis der er opbakning hertil.

Sponsoraftalen med Ovenvande var blevet genforhandlet, og beløbet er reduceret til kr. 6.000,-, da de bruger huset mindre.

Beretningen blev enstemmig godkendt.

Ad 5:

Kassereren gennemgik regnskabet.

Vores elaftale er skiftet fra privat til erhverv, hvilket betyder, at prisen falder.

Vi har tidligere været dobbeltforsikret. Den ene forsikring er opsagt, og udgifterne til forsikring er faldet markant.

Regnskabet blev enstemmig godkendt.

Ad 6:

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7:

Poul Neve blev genvalgt som formand.

Ad 8:

Jan Mikkelsen blev genvalgt som kasserer.

Ad 9:

Lars Fog og Niels H. Laursen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består herefter af:

Poul Neve, Formand

Jan Mikkelsen, kasserer

Lars Fog, Niels H Laursen og Lars Nielsen som bestyrelsesmedlemmer.

Ad 10:

Festudvalget består af Vagn, Simon og Tony.

Ad 11:

Jim Mikkelsen blev genvalgt som suppleant.

Ad 12:

Niels H. Laursen blev genvalgt som revisor.

Ad 13:

Lidy spurgte om der har været hærværk: Der er blevet smadret et vindue i et skur, og de unge der sidder på terrassen rydder ikke op efter sig. Det blev besluttet, at fjerne bænken fra terrassen, og sætte lænke på, så den ikke så nemt kunne fjernes. Bænken blev straks fjernet af en håndfuld unge mænd!!

Niels synes, det ville være en god ide, at holde en sommerfest i år. Og der var der bred tilslutning til. Dato skal meldes ud i god tid. Måske klubben kunne give et tilskud til festen.

Poul Neve: Hvis man bruger klubhuset SKAL der ryddes op og vaskes gulv, hvis det trænger. Vagn: Det gælder også ved brug af ovn, som pt ser frygtelig ud.

Skanderborg, den 17. marts 2024.