Resultater fra Bådklubben Søtoftens fiskekonkurrencer i 2005

Resultater fra Bådklubben Søtoftens fiskekonkurrencer i 2005

Aborrekonkurrence 2005
Placering Navn Fangst
1. Jan Mikkelsen Aborre, 0,610 kg
2. Jim Mikkelsen Aborre, 0,285 kg
3. Preben Jensen Aborre, 0,250 kg
4. Peter Aborre, 0,200 kg
5. Niels Jørgen Nielsen Aborre, 0,180 kg
6. Thorsten Aborre, 0,070 kg
Sandartkonkurrence 2005
Placering Navn Fangst
1. Kenny Sandart, 4,790 kg
2. Jim Mikkelsen Sandart, 1,540 kg
3. Preben Jensen Sandart, 1,270 kg
4. Børge Andersen Sandart, 1,160 kg
5. Niels Jørgen Nielsen Ørred, 1,580 kg
6. Jan Mikkelsen Gedde, 3,750 kg
7. Jørgen Simonsen Gedde, 2,740 kg
8. Bent Langballe Gedde, 2,070 kg
Geddekonkurrence 2005
Placering Navn Fangst
1. Jan Mikkelsen Gedde, 3,080 kg
2. Niels Jørgen Nielsen Gedde, 2,010 kg
3. Preben Jensen Gedde, 1,750 kg
4. Jan Tomblad Gedde, 1,520 kg
5. Carl Mikkelsen Gedde, 1,340 kg
6. Lasse Nielsen Gedde, 1,300 kg
7. Mikkel Skafte Gedde, 0,980 kg