Indkaldelse til arbejdsdage

Indkaldelse til arbejdsdage

16. marts 2022

Du indkaldes hermed til at hjælpe med minimum 2 timers arbejde i bådklubben enten den 9. april eller den 23. april.

Vi er kommet langt med renoveringen af vores klubhus, men der mangler lige det sidste for at vi er klar til sæsonen og for at vi kan holde et åben hus arrangement for naboer, sponsorer, medlemmerne og deres familier.

Som noget ekstraordinært har bestyrelsen besluttet, at der er mødepligt for alle medlemmer. Dermed vil vi kunne blive færdige via en flot holdindsats og det vil også være en god anledning til at møde andre medlemmer.

Du skal melde tilbage hvilken dag du kan arbejde til Vagn senest d. 2. april. Klik på læs mere for flere detaljer om planerne for de to dage, og hvordan du giver besked.

Kære medlem

Du indkaldes hermed til at hjælpe med minimum 2 timers arbejde i bådklubben enten den 9. april eller den 23. april.

Vi er kommet langt med renoveringen af vores klubhus, men der mangler lige det sidste for at vi er klar til sæsonen og for at vi kan holde et åben hus arrangement for naboer, sponsorer, medlemmerne og deres familier.

Som noget ekstraordinært har bestyrelsen besluttet, at der er mødepligt for alle medlemmer. Dermed vil vi kunne blive færdige via en flot holdindsats og det vil også være en god anledning til at møde andre medlemmer.

Den 9. april 2022 fra kl. 8.00 til ? (med standerhejsning kl. 12.00)

Opgaverne bliver primært oprydning, rengøring og klargøring af klubhus til at de kan males den 23. april.

Når du møder op, så spørger du efter Polle, som står for fordeling af arbejdsopgaverne. Hvis du skal tale med Polle inden arbejdsdagen, så kan han kontaktes på mobil 61104443 eller mail poulneve0@gmail.com

Der er morgenbrød og opgavefordeling fra kl. 8.00-ca 8.30. Husk evt. arbejdshandsker.

Den 23. april 2022 fra kl. 8.00 til ?

Opgaverne bliver primært maling af klubhus, men der kan også være andre mindre opgaver.

Når du møder op, så spørger du efter Polle, som står for fordeling af arbejdsopgaverne. Hvis du skal tales med Polle inden arbejdsdagen, så kan han kontaktes på mobil 61100443 eller mail poulneve0@gmail.com

Det anbefales derfor at have malertøj på denne dag og evt. malerhandsker.

Der er morgenbrød og opgavefordeling fra kl. 8.00-ca 8.30.

Hvilken arbejdsdag deltager du?

Du skal vælge arbejdsdag senest lørdag den 2.april.

For at vi kan planlægge arbejdsdagene, så de bliver så effektive som muligt, så skal du skrive til Vagn hvilken dag, du deltager. Hvis du ikke kan komme fra kl. 8.00, så skal du oplyse, hvornår du kan være klar.

Kontaktoplysninger til Vagn er følgende mobil 29281508 og mail vagnstaubnielsen@gmail.com.

Status på økonomi ved renovering af klubhuset

Det endelige regnskab for projektet er ikke opgjort, men de store tal er følgende:

Nyt tagkr. 100.000
Eget indkøb af materialer og inventarkr. 100.000
Sponsorer har leveret materialerkr. 70.000
Sponsorer har doneret kontanterkr. 30.000
Arbejdsløn til andet end tagkr. 0

Efter den 23. april har vi et gennemrenoveret klubhus, hvor alle medlemmer har adgang. Desuden ser det ud til, at vi har gennemført projektet uden at kræve ekstra-indbetalinger fra medlemmerne. Nogle få medlemmer har ydet en kæmpe indsats. Den bedste måde at vise at denne indsats er værdsat er ved at møde op til en af arbejdsdagene.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Lars, Dan, Polle, Niels og Jan