Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling 2021

05. juni 2021

Langt om længe lykkedes det os, at få afholdt generalforsamling d. 30/5. 

Referatet kan nu læses her.

 1. Formanden bød velkommen og vi mindes Bent Langballe og Erik Nørregård Kristensen med 1 minuts stilhed.
   
 2. Valg af dirigent : Valgt blev Niels Parmo Christensen
   
 3. Valg af referent : Valgt blev Erik Brandt
   
 4. Formandens beretning Lejemålet for klubben er forlænget med 25 år. der er sat en stopper for regnvandsledning , der er taget et tilbud hjem om nyt tag 100.000 kr.
  Der blev nedsat et bygge udvalg til styring af arbejdet , det blev Poul Neve og Niels Laursen.
  Til ansøgning om sponsorater blev valgt Niels Parmo Christensen og Leo Hansen.
  Der var forslag om at søge AURA.  Beretningen blev godkendt.
   
 5. Regnskabet, Jan gennemgik regnskabet og det blev godkendt.
   
 6. Indkommende forslag der var indkommet et om ekstra kontingent for at hjælpe til med renovering af klubhuset , der var ikke behov nu men, bestyrelsen blev bemyndiget til at opkræve til efteråret ,kun hvis det blev nødvendig.
   
 7. Valg af bestyrelse : Valgt blev
  Jan Mikkelsen genvalg
  Dan Simonsen genvalg
  Niels Laursen  ny valgt
   
 8. Fest udvalg :Valgt blev
  Vagn Staub Nielsen genvalg
  Simon Mikkelsen genvalg
   
 9. Valg af sup.
  Jim Mikkelsen genvalg
   
 10. valg af revisor.
  Tommy Andersen  genvalg
   
 11. EVT.
  Vagn orienterede Sankt Hans , der bliver tændt op i grillen hvis det er godt vejr .
  Koden til Kanoerne er 1006 . de er til fri benyttelse.
  Dirigenten afsluttede generalforsamling med tak for god ro og orden ,til formanden.
  Og der blev herefter udbragt et trefoldigt leve for klubben.

Skanderborg d. 31-5 2021 Erik Brandt