Nyheder fra 2018

Oprydning i fællesskuret og sommerudflugt

26. maj 2018

Der trænger efterhånden til en oprydning i fællesskuret. Derfor har vi d. 30. juni bestilt en container, som vi kan fylde op.

Vi starter fra kl. 8.00, og vi håber folk vil møde op og hjælper til.

Hvis du har nogle ting i fællesskuret, som du gerne vil gemme, så sørg for at fjerne dem inden, eller mød op på dagen, ellers garanterer vi ikke, at de bliver stående i skuret.

Samme dag har vi i øvrigt og så vores årlige sommerudflugt. Vi mødes kl. 12.00, og så sejler vi ellers ud til en hyggelig dag på søen. Husk madpakken :-)

Referat fra generalforsamling 2018

11. marts 2018

Hermed følger referatet fra generalforsamlingen d. 11. marts. 

Punkt 1: Formanden bød velkommen og udbad sig et forslag til Dirigent.

Punkt 2: Valgt blev Bent Langballe.

Bent Langballe konstaterede at generalforsamlingen var lovlovlig indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

Han udbad sig forslag til referent.

Punkt 3: Valg af referent

Valgt blev Erik Brandt.

Han overgav herefter ordet til Formanden Chris Holm.

Punkt 4: Formandens beretning:

Desværre har jeg været lidt fraværende på grund af arbejde og sygdom. Men der skal lyde en stor tak til Vinduesholdet, Broholdet. samt festudvalget, fiskekonkurrencerne er et hit. På spørgsmål fra Alex bliver sandartfiskeriet omlagt.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Punkt 5: Regnskab ved kasseren:

Regnskabet blev fremlagt og forklaret, der var ingen bemærkninger, så det blev godkendt.

Punkt 6:

Der var ingen indkommende forslag til dette punkt.

Punkt 7:

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Genvalgt blev Poul Neve, nyvalgt blev Bent Langballe samt Lars Fog, som blev valgt til ny formand.

Punkt 8 : Valg af festudvalg:

Genvalgt blev Per Sørensen og Simon Milling Mikkelsen.

Punkt 9: Valg af suppleant

Genvalgt valgt blev Jim Mikkelsen.

Punkt 10: Valg af revisor

Genvalgt blev Thommy Andersen.

Punkt 11 Evt.:

Påske frokosten fik gode ord på vejen

Vore broer ude i systemet var til diskussion.

Efter dette overgav Dirigenten ordet tilbage til Formanden med , tak for god ro og orden.

Skanderborg d.11.3.2018 .

Referent Erik Brandt

 

Invitation til Påskefrost d. 17. marts

11. februar 2018

Festudvalget m.fl. inviterer til påskefrokost lørdag d. 17/13 kl. 13.00. Pris 50 kr., drikkevarer medbringes selv. Tilmelding på listen i klubhuset, eller på telefon 40752536 senest d. 11/3 kl. 12 (til generalforsamlingen).