Nyheder fra 2017

VIGTIGT! vedr. bådregistering og nummerkontrol

29. august 2017

Skanderborg Kommune oplever desværre en del både, som ikke betaler den afgift der er krævet for motorbåde i gudenåsystemet.

Vi opfordrer selvfølgelig vores medlemmer til at betale de 200 kr. om året det koster. Hvis ikke, risikerer du en bøde når kommunen kontrollerer i september!

I tvivl? Læs mere.

Er du i tvivl om du har betalt, kan du logge ind på www.sejladspaagudenaaen.dk. Brug dit bådnummer og din pinkode til login.

Alternativt, kan du kontakte Skanderborg Kommune på telefon 87947746 eller 87947748, eller sende en mail til natur@skanderborg.dk, og få hjælp den vej.

Referat fra generalforsamling 2017

12. april 2017

Med lidt forsinkelse, her følger referatet fra Bådklubben Søtoftens generalforsamling d. 12. marts 2017.

Punkt 1 Formanden bød velkommen, og udbad sig forslag til dirigent.

Punkt 2 Valgt blev Bent Langballe
Bent Langballe konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

Han udbad sig forslag til referent.

Punkt 3 Valg af referent

Valgt blev Erik Brandt, han overgav herefter ordet til formanden Chris Holm.

Punkt 4 Formandens beretning

Formanden nævnte et gammelt medlem som ikke er i blandt os mere. Han forsatte med at nævne de gode tiltag vedr. renovering af vore broer, med en stor tak til et enkelt medlem.

Standerhejsningen var et godt tiltag, det samme galdt maling af vore skure.

En stor tak var der også til Hr. Neve for renovering af vores grill.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Punkt 5 Regnskab ved kasseren

Regenskabet blev fremlagt og forklaret, der var ingen bemærkninger, så det blev godkendt.

Punkt 6

Der var ingen indkomne forslag til dette punkt.

Punkt 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Genvalgt blev Jan Mikkelsen og Dan Simonsen

Punkt 8 Valg af festudvalg

Genvalgt blev Per Sørensen og Simon Milling Mikkelsen

Punkt 9 Valg af suppleant

Genvalgt blev Jim Mikkelsen

Punkt 10 Valg af revisor

Genvalgt blev Thommy Andersen

Punkt 11 Eventuelt

Erik Brandt blev valgt til at stå for julefrokosten.

Alex bad bestyrelsen om at se på klubbens love.

Vore broer ude i systemet var til diskussion.

Efter dette overgav dirigenten ordet tilbage til formanden med tak for god ro og orden.

Skanderborg d. 12. marts 2017, Referent Erik Brandt.

 

Dagsorden til generalforsamling

2. marts 2017

Hermed dagsordenen til generalforsamlingen søndag d. 12. marts kl. 10.00.

Som sædvanelig foregår generalforsamlingen i klubhuset. Generalforsamlingen starter kl. 10.00, men der er morgenkaffe og -mad fra kl. 9.30.

 1. Velkomst

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af referent

 4. Formandens beretning

 5. Regnskab ved kasseren

 6. Indkomne forslag

 7. Valg af bestyrelse
  På valg er
  1. Jan Mikkelsen
  2. Dan Simonsen

 8. Valg af festudvalg
  På valg er
  1. Per Sørensen
  2. Simon Milling Mikkelsen

 9. Valg af suppleant
  På valg er
  1. Jim Mikkelsen

 10. Valg af revisor

 11. Eventuelt

Så er aktivitetskalenderen for 2017 klar

22. januar 2017

Så kom vores nye hjemmeside endelig online, og med den også aktivitetskalenderen for 2017. Sidste år endte vi med at flytte brooptagningen nogle uger, pga. sommervejr i september, og da der tidligere har været snak om at gøre netop dette, har vi valgt at planlægge ud fra senere optagning i år. Ellers ligger alt som udgangspunkt på samme dage i samme uger som tidligere, og er koordineret så vi, udover broudlægning og -optagning, ikke har datosammenfald med SSM.

Udover at være tilgængelig på hjemmesiden, er den også udsendt via mail sammen med kontingentopkrævninger, til de medlemmer vi har mailadresser på.