Nyheder fra 2016

Ny dato for julefrokost!

30. november 2016

Vi gør medlemmerne opmærksom på, at datoen for årets julefrokost er flyttet en uge!

Ny dato er derfor lørdag d. 10. december kl. 13.00.

Tilmelding sker på listen, der er hængt op i klubhuset. Vi ses!

Datoer for bro- og bådoptagning

10. oktober 2016

Den sene sommer har nået sin afslutning, og efteråret trænger sig på. Derfor har vi nu taget en beslutning om, hvornår broerne skal op.

Datoen bliver lørdag d. 19. november. Der er som sædvanelig morgenmad i klubhuset fra kl. 8.00, umiddelbart herefter sejler vi ud og ordner broerne.

Udover brooptagning, har vi også besluttet en dato for bådoptagning, for de medlemmer, der har brug for hjælp til dette.

Dette bliver søndag d. 20. november. Også her fra kl. 8.00. Vi sørger for at have traktor til hjælp med at få bådene op i løbet af formiddagen. 

VIGTIGT ift. bådoptagning: Traktoren bliver kun så længe der er både, at trække op. Det er derfor vigtigt, at du møder nogenlunde tidligt op, da du ellers risikere, at traktoren er kørt.

Brooptagning udsat!

15. september 2016

Grundet det sene sommervejr, har vi valgt at udsætte optagningen af broerne på æbelø og paradiso et lille stykke tid endnu.

Ny dato annonceres på opslag og på bs8660.dk, når den er besluttet.

Sandartkonkurrence d. 17. - 18. juni

31. maj 2016

Vi starter fiskeriet fredag d. 17. juni kl 15.00 og slutter lørdag d. 18. juni kl. 12.00, med præmier til dem, der nu har fanget en sandart.

Prisen er som sædvanelig 50 kr. for en stang eller 80 kr. for to eller flere stænger.

Hvis vi skulle være så uheldige, at der ikke bliver fanget nogle sandarter, hvis der være trøstepræmier til de to største i hver kategori: gedde, aborre og ørreder.

Grillen på Æbelø tændes er klar fredag aften kl. 18.30.

Tilmelding kan ske i klubhuset.

Arbejdsweekend 25. - 26. juni

31. maj 2016

Skurene i klubben har længe trængt til en kærlig hånd, og nu skal vi have gjort noget ved det!

Lørdag og søndag d. 25. - 26. juni holder vi derfor en arbejdsweekend, hvor vi skal have malet skurene hele vejen hen.

Vi ser gerne, at så mange som muligt møder op og hjælper. Jo flere vi er, jo hurtigere kan vi få arbejdet klaret :-)

Flytning af tomme bådtrailere

Det er nu tid til, at de trailere, der står parkeret bag ved skuret ved nedkørslen til slæbestedet, skal væk fra området.

De trailere, der ikke er fjernet senest i weekenden 10.-11. juni, vil blive kørt til opbevaring indtil efteråret. Hvis du ønsker din trailer kommer med til opbevaring, så skal du altså bare lade den stå, så taget vi den med. Men inden da, må du MEGET gerne sørge for, at skrive dit bådnummer tydeligt på traileren, så vi ved hvem den tilhører!

Broer i vandet og oprydning på Æbelø

17. april 2016

Lørdag d. 30. april skal vi have broerne i vandet på Æbelø og de andre steder i søen. Vi starter, som vi plejer, med morgenkaffe i klubhuset kl. 8.00, hvorefter vi sejler ud og begynder arbejdet. Vi håber på at se så mange som muligt, da det er hårdt arbejde!

!! Oprydning er flyttet til fredag d. 29. maj kl. 12.30 !!

Men før vi kan komme til broerne på Æbelø, skal vi have flyttet og savet nogle træer i stykker, som i løbet af vinteren er væltet meget uheldigt i forhold til at få broerne lagt ud. Derfor har vi besluttet at tage ud og få dem fjernet nu på fredag d. 22. april (Store Bededag). Vi mødes kl. 9.00 i klubhuset.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

27. marts 2016

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Bådklubben Søtoften søndag d. 17. april kl. 10.00 i klubhuset.

På dagsordene er følgende:

 1. Valg af formand
 2. Valg af bestyrelsesmedlem

Referat fra generalforsamling

17. marts 2016

Rereratet fra generalforsamlingen i søndags er nu klar. Blandt punkterne kan nævnes, at det desværre ikke var muligt at finde en ny formand i søndags, da Steen har valgt at trække sig som formand. Derfor vil der, indenfor nærmeste fremtid, blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, med det formål at vælge en ny formand. Dato herfor vil blive oplyst her på hjemmesiden hurtigst muligt.

Referatet kan læses her.

Indkaldelse til generalforsamling

4. marts 2016

Bådklubben Søtoften indkalder til generalforsamling søndag d. 13. marts kl. 10.00 i klubhuset. Der vil være morgenkaffe fra kl. 9.30.

Dagsorden vil if. vedtægerne være følgende:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab ved kasseren
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsen
  På valg er:
  Steen Rasmussen
  Per Sørensen
  Johan Andersen
 8. Valg til festudvalg
  På valg er:
  Per Sørensen
  Mogens Pedersen
 9. Valg af suppleant
  På valg er:
  Chris Holm
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt