Nyheder fra 2013

Så skal bådene op

19. november 2013

Vinteren nærmer sig, og nu er det blevet tid til at vi skal have bådene op af vandet. Som vi plejer, har vi sørget for hjælp til dem der ikke selv kan trække deres båd op.

Det foregår på lørdag d. 23. november fra kl. 8.00. Som der plejer, starter vi med kaffe og morgenbrød, og så går vi ellers i gang.

Hvis du har brug for hjælp, så husk at benytte dig af muligheden på lørdag, hvor der trækkraft og folk til at hjælpe dig. Gør du ikke det, skal du selv sørge for at få din båd op, med mindre du har planer om den skal blive i vandet vinteren over...

Efterårsrengørring og Standerstrygning på lørdag

6. oktober 2013

Så er sæsosonnen snart ved at nå sin afslutning. Broerne er kommet op på land, og inden længe skal bådene samme vej.

Men inden vi når så langt, så skal vi lige have gjort klubben vinterklar, og have pillet standeren ned.

Det foregår på lørdag d. 12. oktober. Vi starter med efterårsrengørring kl. 8.00, og kl. 12.00 går vi videre med standerstrygning.

Broerne skal op i weekenden

16. september 2013

Sæsonen nærmer sig sin afslutning, og derfor skal vi, sammen med Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub, have taget broerne op på Æbleø, Paradiso og Kalvø.

Det foregår på lørdag d. 21. september. Der er morgenkaffe fra kl. 8.00 i klubhuset, når vi er færdige med det sejler vi ud og mødes med dem fra SSM, og får taget broerne op på land.

Vi håber på at se mange, så det hårde arbejde kan fordeles på flere hænder. Vi ses på lørdag!

Ålekonkurrence d. 27. - 28. september

21. august 2013

I weekenden holdt vi vores årlige aborrekonkurrence, som normalt plejer at være den sidste af vores fiskekonkurrencer. Men sådan bliver det ikke i år.

Som noget nyt, vil vi i år forsøge os med en ny ålekonkurrence. Datoerne for konkurrencerne bliver fredag d. 27. september  - lørdag d. 28. september. Konkurrencen kommer til at foregå på samme måde som de andre konkurrencer. Dvs. konkurrencen løber fra fredag kl. 15 til lørdag kl. 12, og alle fangede ål skal være vejet ind inden kl. 12.

Du kan tilmelde dig til konkurrencen her.

Sct. Hansfest i Bådklubben Søtoften

15. juni 2013

Sct. Hans nærmer sig, og det gør den selvfølgelig også i Bådklubben Søtoften. Søndag d. 23. juni inviterer vi derfor medlemmerne til Sct. Hansfest i klubben.

Klubben sørger for, at grillen vil være klar til brug fra ca. 18.00 - 18.30, medlemmerne skal selv medbringe mad til grillen samt evt. drikkevarer. Bemærk, at tidspunktet er tidligere end på den aktivitetskalender, der er sendt ud sammen med indbetalingskortet.

Senere på aftenen sejler vi mod Byparken i samlet flok, for at se Sct. Hansbålet dér.

Vel mødt, og så håber vi ellers vejret er med os på dagen :-)

Sandardkonkurrence d. 14. - 15. juni

6. juni 2013

Så er det snart ved at være tid til vores årlige sandardkonkurrence.

Konkurrencen finder sted fra fredag. 14. juni til lørdag d. 15. juni. Der må fiskes fra fredag kl. 15.00 til lørdag kl. 12.00, som også er sidste chance for at indveje fisk, hvis de skal tælle med i konkurrencen.

Tilmelding kan enten ske på hjemmesiden via dette link, eller på listen i klubhuset. Det er som altid muligt at tilmelde med enten en stang til 50 kr., eller 2 eller flere stænger for 80 kr.

Vi håber at se mange deltagere, og indtil videre ser vejret ud til at blive helt fint i næste weekend.

Tilmelding til fiskekonkurrencer er åben igen.

20. maj 2013

Vi har desværre haft nogle problemer med tilmeldingen til fiskekonkurrencerne her fra hjemmesiden, derfor valgte vi at fjerne muligheden for tilmelding midlertidigt.

Vi har nu fået fikset problemet, og vi har nu åbnet op for tilmelding igen. Tilmeldinger der er indsendt før vi opdagede problemet ER registreret, selvom du fik en fejl ved indsendelse.

Problemet har også berørt kontaktsiden. Derfor, hvis du har forsøgt at kontakte os via hjemmesiden indenfor den sidste måned, må du meget gerne skrive igen, da vi IKKE har modtaget beskeden.

Vi beklager mange gange, men nu skulle det hele køre igen.

Så skal vi have broerne ud

29. april 2013

I weekenden fik vi skudt sæsonen i klubben igang med Standerhejsning. Nu er det blevet tid til vi skal have sat gang i sæsonen på søen også, og det gør vi ved at sætte broerne i vandet.

På lørdag d. 4. maj kl. 8.00 mødes vi i klubhuset til morgenmad i klubhuset på Søtoften. Herefter sejler vi ud og mødes med dem der møder op i Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub, og så hjælpes vi ad med at få broerne i vandet på Æbleø, Paradiso og Kalvø.

Vi håber på at se så mange som muligt, da det gør det tunge arbejde lettere for os alle sammen.

Ny dato for Forårsrengøring og Standerhejsning

20. april 2013

Nu har vi endelig fået bådene i vandet og væk fra pladsen, så nu har vi endlelig plads til at kommere videre.

Derfor har vi nu også besluttet en ny dato for forårsrengøringen og standerhejsningen.

Datoen bliver lørdag d. 27 april. Forårsrengøringen starter fra kl. 8.00, og Standerhejsningen starter kl. 12.00.

Vi håber på at se så mange som muligt, selvom vi godt er klar over at det er med kort varsel.

Så skal bådene i vandet!

14. april 2013

Langt om længe er vinteren ved at slippe sit tag, og vi kan nu endelig begynde at få bådene i vandet.

Lørdag d. 20. april fra kl. 8.00.

Har vi sørget for der er en traktor i klubben, så vi kan trække de både der står på pladsen i vandet. Derfor: kom ned i klubben på lørdag, så hjælpes vi ad med at få alle bådene i.

Der vil være morgenmad i klubhuset fra kl. 8.00.

Forårsrengøring og Standerhejsning er udsat!

8. april 2013

Da alle bådene står på græsset ved klubhuset endnu, udsætter vi rengøring og standerhejsningen til bådene er væk.

Der vil komme nærmere om hvornår det bliver ved en mail, opslag i klubben og på vores hjemmeside bs8660.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forårsrengøring og Standerhejsning d. 13. april

1. april 2013

Selvom vejret ikke helt har fundet ud af, at kalenderen har sagt forår i en måned nu, så er det alligevel snart ved at være tid til at starte op for sæsonen 2013.

D. 13. april (datoen er udsat til bådene er væk fra pladsen ved klubhuset!) starter vi med forårsrengøring, så vi kan få klubhuset og området omkring det klart til sæsonen. Det foregår fra kl. 8.00.

Når rengøringne er overstået er det tid til standerhejsningen, der begynder kl. 12.00. Det vil foregår som det plejer, ved at formanden holder tale, hvorefter standeren hejses til tops i flagstangen. Efterfølgende vil klubben være vært for en øl/vand samt en bid at spise.

Referat fra generalforsamlingen d. 10. marts 2013

12. marts 2013

Hermed følger referatet fra Bådklubben Søtoftens generalforsamling d. 10. marts 2013.

Referatet følger dagsorden (som kan læse her)

1. Formanden bød velkommen

2. Valg af dirigent
Valgt blev Erik Brandt

3. Valg af referent
Valgt blev Leif Jensen

4. Formandens beretning
Det har været et stormfuldt år , forhandlingen med kommunen har ikke været let. Der er blevet stillet store krav til os for at få vore ønsker igennem. Der skal etableres en ny bro her og nu , til erstatning for nogle få pladser , der hindre udsynet fra boligerne bag os. Der er forhandlet 16 nye pladser inden for en 3 års periode.

Der er bestemt et indskud på 3000 kr. til broplads + det normale indskud på 2000 kr. til klubben. Rent regnskabs teknisk vil de blive bogført som et aktiv.

Der er udarbejdet et forslag til løsning af opgaven.

Formandens store arbejde for klubben blev diskuteret  og beretningen blev godkendt.

5. Regnskab ved kasseren
For regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012. Regnskabet udviste indtægter i alt på XX kr. og udgifter på XX kr. et overskud på  XX kr. de samlede passiver viser  en beholdning på XX kr. (detaljeret regnskab med de faktiske beløb kan læses i klubhuset)

I alt et godt resultat . Revideret af Klaus Wittus Rasmussen d. 17. februar 2013.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

7. Valg af bestyrelse
Valgt blev:

 • Jan Mikkelsen
 • Per Sørensen
 • Dan Simonsen

8. Valg til festudvalg
Valgt blev:

 • Per Sørensen
 • Mogens Jacobsen

9. Valg af suppleant
Valgt blev Chris Holm

10. Valg af revisor
Valgt blev Klaus Wittus Rasmussen

11. Eventuelt
Der blev diskuteret .Inddækning af stolpe ender, nye beton klodser samt opslag til indkaldelse af medlemmer til arbejde vedr. nye broer i huset og på hjemmesiden.    

Renskrevet af Erik Brandt 10. marts 2013

 

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2013

3. marts 2013

Klubbens medlemmer indkaldes til generalforsamling d. 10. marts 2013 i klubhuset.

Generalforsamlingen starter kl. 10.00, og der er morgenkaffe fra kl. 9.30

Dagsorden er som følger:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab ved kasseren
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse - på valg er:
  • Jan Mikkelsen (kasserer)
  • Thommy Andersen
  • Per Sørensen
 8. Valg til festud - på valg er:
  • Per Sørensen
  • Mogens Jacobsen
 9. Valg af suppleant - på valg er:
  • Arne Staal
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt