Nyheder fra 2010

Julefrokost d. 4. december

14. november 2010

Julefrokosten finder som sædvanlig sted i klubhuset fra kl. 14.

For at samle appetit til maden, vil vi starte med en times bowling fra kl. 11 - 12.

Hvis vi kan samle nok til 5-6 bowlingbaner, vil bowlingbanen ekstraordinært åbne kl. 11, så vi kan bowle før vi skal ned og spise.

Prisen pr. bane er 125 kr. (25 kr. under normal lørdagspris), dertil kommer leje af bowlingsko.

Vi skal give besked hurtigst muligt, og seneste d. 25. november, så skynd jer at skrive jer på listen, som hænger i klubhuset!

TILMELDING TIL BOWLING SENEST 25. NOVEMBER 2010!

Med hensyn til maden, gør vi ligesom vi gjorde sidste år; dvs., at dem der har tid og lyst til at frembringe eller anrette noget spiseligt, skriver på tilmeldingslisten hvad de tager med. Udgifterne til maden samles, og fordeles mellem deltagerne.

Vi håber på et stort fremmøde!

Venlig hilsen
Festudvalget

Referat fra møde med kommunen i august

16. oktober 2010

Notat fra møde med Bådklubben Søtoften d. 19-08-2010.

Deltagere fra klubben:
Tommy Andersen
Per Sørensen
Steen Rasmussen (formand)
Johan Andersen
Jan Mikkelsen

Deltagere fra kommunen:
Ellen Andersen, Byrådssekretariatet
Thomas Brandt Ebbesen, Teknik og Miljø
Jesper Simonsen, Kultur og Fritid
Lars Møller, Natur og Miljø

Der har både fra bådklubbens og kommunens side været ønske om en drøftelse af muligheder for forlængelse af lejekontrakt og vilkår samt forhold omkring optagelse af nye medlemmer og etablering af nye broer.

Klubben har pt. ikke lejekontrakt på området, og ser meget gerne en længerevarende kontrakt, således der kan træffes fornuftige dispositioner om f.eks. renovering af klubhus, tilbud om optagelse af medlemmer, m.m.

Kommunen ønsker generelt at få ordnede forhold på det kommunale areal langs Lillesø, og at få bådfolket udenfor klubben organiseret enten i Bådklubben Søtoften eller evt. i ny klub. Arealet skal været et attraktiv rekreativt område for byens borgere.

Jesper Simonsen oplyste at man i kommunen pt. Afventer færdiggørelse af en politik for udlån af offentlige arealer, og at vi ikke er klar over, hvornår den bliver færdig.

Efter drøftelse blev det aftalt at forsøge at lave en 2-årig kontrakt, hvor vilkår og yderligere forlængelse kan tages op til revision inden udløb, når politikken og andre forudsætninger falder på plads.

Formanden oplyste at klubben ikke havde behov for store ændringer i kontrakten udover et stort ønske om at den bør være længerevarende.

Formanden oplyste at klubben står ved optagelse af ”udenforlæggere”, når længerevarende kontrakt foreligger, og faciliteter såsom bådpladser kommer på plads.

Klubben arbejder på et forslag til anvendelse af arealerne fremover.

Forhold der indføres i kommende 2-årig kontrakt udover de sædvanelige

  • Adgang til slæbested skal være gratis og tilgængelig for offentligheden for isætning af småbåde og joller
  • Offentligheden skal have fri adgang til udendørsarealerne på klubbens areal
  • Forlængelse kan tages op til revision inden udløb, når politikken og andre forudsætninger falder på plads
  • Vedligeholdelse af alle installationer, slæbested, bygninger m.m. indenfor klubbens dispositionsareal påligger og betales af Bådklubben
  • Alle udendørsarealer skal holdes rene og ryddelige
  • Klubben fremsender 1 gang årligt oversigt over medlemmer og ventelister til Skanderborg Kommune??

Aftaler
Kommunen informerer på hjemmeside om adgange til slæbestedet, hvilke begrænsninger der er , og hvor biler og trailere kan parkeres.
Der opsættes et hastighedsskilt på skuret tilhørende bådklubben, eller på ny stander ved bro. Placering sker efter af tale med klubben.

Efterårsrengøring og standerstrygning

11. oktober 2010

Så skal der ske noget igen! På lørdag d. 16. oktober har vi ikke bare et, men hele to arrangementer i løbet af dagen.

Vi starter fra morgenstunden kl. 8.00 med efterårsrengørring, og det går formiddagen med, så klubben er ren og pæn.

Kl. 12.00 er der standerstrygning, i en forhåbentlig pæn og ren klub :-)

Vi håber på at se så mange så muligt i løbet af dagen.

Aborrekonkurrence d. 13. og 14. august

31. juli 2010

Fredag d. 13. og lørdag d. 14. august afholder vi den årlige aborrekonkurrence.

Også i år gives der kun præmie for arten (aborre). Der gives præmie til de 10 største.

Der må fiskes fra fredag d. 13. august kl. 15.00, til lørdag d. 14. august kl. 12.00, som er sidste indvejningstidspunkt.

Der kan fiskes med en eller flere stænger. Hvis du fisker med en stang, er prisen 40 kr. Fisker du med to eller flere stænger, er prisen 70 kr.

Tilmelding foregår på tilmeldingslisten i klubhuset.

Pladsdag i morgen

18. juni 2010

Bedre sent end aldrig. I morgen er det tid til vores årlig pladsdag.

Jo flere vi er, jo bedre - og jo mere får vi lavet.

Vi starter kl. 8.00, og så tager vi den derfra, og fordeler opgaverne imellem de fremmødte.

Sandartkonkurrence d. 11. & 12. juni

24. maj 2010

Fredag/Lørdag d. 11/6 og 12/6 afholdes den årlige Sandartkonkurrence.

Også i år gives der kun præmie for arten (Sandart), der gives præmie til de 10 største.

Vi starter fredag kl. 15 og slutter lørdag kl. 12 som er sidste indvejningstidspunkt.

Vi starter fredag kl. 15 og slutter lørdag kl. 12 som er sidste indvejningstidspunkt.

Der kan fiskes med 1 eller flere fiskestænger. Prisen for en stang er 40 kr., 2 eller flere stænger koster 70 kr.

Tilmelding foregår på tilmeldingssedlen i klubhuset. Alle er velkomne, også ikke-medlemmer!

Så skal vi have broerne i!

21. april 2010

Så er det tid til at få broerne i på Kalvø, Paradiso og Æbleø. Vi har derfor brug for din hjælp til det tunge arbejde, så vi kan få broerne på plads.

Det foregår på lørdag d. 24. april i samarbejde med Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub. Vi mødes i klubhuset på Søtoften kl. 8.00, hvor der er morgenkaffe, inden vi sejler ud og laver alt det tunge arbejde.

Vi ses på lørdag!

Referat fra generalforsamling 2010

8. marts 2010

Referat af Generalforsamlingen i Bådklubben Søtoften.

Søndag d.7. marts kl. 10.00

Punkt.1: Velkomst ved formand  Jørgen Simonsen.

Punkt.2: Valg af dirigent. Forslag Steen Rasmussen. Steen blev valgt.

Punkt.3: Valg af referent. Valgt blev Erik Brandt.

Punkt.4: Formandens beretning. Formanden kom ind på mange gode hyggelige stunder og havde ikke yderligere kommentarer til den sidste tid som formand. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

Punkt.5: Regnskab ved Kasserer Jan Mikkelsen. Der blev fremlagt et veloverskueligt regnskab.

Indtjeningen i klubkassen var netto 7.003 kr., og de samlede aktiver var for 2009  41.801 kr.

Vedr. passiver kunne noteres ingen skyldige beløb.

Et meget fint resultat i forhold til finanskrisen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt.6: Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag til behandling.

Punkt.7: Valg til bestyrelse.

Punkt.7 A: Valg af formand. Valgt blev Steen Rasmussen.

Punkt. 7 B: Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. Valgt blev Johan Andersen og Per Sørensen.

Punkt. 8: Valg af festudvalg. Genvalgt blev Per Sørensen og Mogens Jacobsen.

Punkt. 9: Valg af suppleant til bestyrelsen. Valgt blev Arne Staal.

Punkt. 10: Valg af revisor. Valgt blev Steen Rasmussen.

Punkt 11: Evt.

Steen svarede uddybende på spørgsmålene om arealets anvendelse samt det forslag til løsning af det samlede areal, som var tilstillet kommunen. Desværre var der ikke kommet noget tilbage vedr. dette.

Vedr. termin for husleje til kommunen er der betalt for 2009 og til 31-3-2010.

Spørgsmål vedr. elektronisk indbetaling er ikke mulig, da det kræver et specielt system.

Videoovervågning var et spørgsmål, der skabte en del debat. Mange muligheder blev nævnt, herunder øget lys på pladsen.

Der blev nævnt et regulativ af 1982, som omhandlede bådene på søen samt hastighed 5 knob, som skal overholdes.

Efter at der var kommet en tår øl på bordet, tog Steen ordet og takkede den afgående formand Jørgen Simonsen for hans store indsats for klubben og takkede for god ro og orden.

Jørgen Simonsen takkede dirigenten for et godt arbejde og for en god generalforsamling.

Referent   Erik Brandt                                                                        Skanderborg d. 7.3.2010

Indkaldelse til generalforsamling

1. marts 2010

D. 7. marts kl. 10.00 afholder klubben ordinær generalforsamling. Dagsorden findes nedenfor. Klubben er vært for en kop kaffe og et stykke brød fra kl. 9.30.