Bådklubben Søtoftens aktivitetkalender

  Start Slut
Generalforsamling 11. marts kl. 10.00
Påskefrokost 17. marts kl. 13.00
Forårsrengøring 7. april kl. 8.00
Standerhejsning 7. april kl. 12.00
Broer ud på Æbelø og Paradiso 28. april kl. 8.00
Geddekonkurrence 25. maj kl. 15.00 26. maj kl. 12.00
Sandartkonkurrence 15. juni kl. 15.00 16. juni kl. 12.00
Sct. Hansfest 23. juni kl. 19.00
Oprydning i fællesskuret 30. juni kl. 8.00
Sommerudflugt 30. juni kl. 12.00
Ålekonkurrence 6. juli kl. 15.00 7. juli kl. 12.00
Aborrekonkurrence 17. august kl. 15.00 18. august kl. 12.00
Efterårsrengøring 6. oktober kl. 8.00
Standerstrygning 6. oktober kl. 12.00
Broer op på Æbelø og Paradiso 13. oktober kl. 8.00
Mortensspil 2. november kl. 19.00
Julefrokost 1. december kl. 13.00

Der vil komme nærmere information omkring de enkelte arrangementer, kort før de afholdes. Informationerne vil være at finde enten her på hjemmesiden, på opslag i og omkring klubhuset, eller i mails sendt til medlemmerne.

Broudsætning og -optagning er hårdt fysisk arbejde. Vi ser derfor gerne, at så mange som muligt deltager ved disse. På den måde sikre vi, at vi kan fordele arbejdet bedre, og nemmere undgå, at folk bliver alt for slidte i løbet af dagen.

Tilmelding til konkurrencer og andre arrangementer foregår på lister i klubhuset.