Bestyrelsen for Bådklubben Søtoften

Lars Fog

Lars Fog
Formand

Mail: bluesplint@gmail.com
Telefon: 20886116

Jan Mikkelsen
Kasserer

Mail: jam@bs8660.dk
Telefon: 21653301

Dan Simonsen

Dan Simonsen

Mail: ds@bs8660.dk
Telefon: 40510819

Bent Langballe

Bent Langballe

Mail: majben@turbopost.dk
Telefon: 25761765

Poul Neve

Poul Neve

Mail: pn@bs8660.dk